✍️ *EBOOK – 10 KAIDAH PENYUCIAN JIWA*

Menyadari pentingnya penyucian jiwa, menjadikan setiap muslim yang ingin memperbaiki diri wajib memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, memaksa jiwanya untuk mewujudkan tujuan yang terpuji ini dalam kehidupannya, sehingga dia beruntung di dunia dan akhirat, serta menikmati kebahagiaan yang hakiki.

Link Download :
Google Drive

📔 Kitab Asli : عشر قواعد في تزكية النفس
(‘Asyru Qowaid fi Tazkiyatin Nafs)
🖋 Penulis : Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq al-Badr
👤 Penerjemah : Dr. Mohamad Saifudin Hakim, M.Sc.

•┈┈•••○○❁🌻💠🌻❁○○•••┈┈•

✍️ *EBOOK – AKIDAH EMPAT IMAM (ABU HANIFAH, MALIK, SYAFI’I, DAN AHMAD BIN HANBAL)*

Ini adalah tulisan ringkas tentang apa yang
wajib dipelajari dan diyakini oleh manusia, berupa
permasalahan tauhid dan usuluddin (pokok
agama) serta beberapa perkara yang berkaitan
dengannya, yang diambil dari kitab-kitab akidah
karya imam yang empat:

Link Download :
Google Drive

📔 Kitab Asli : عقيدة األئمة األربعة رمحهم اهلل
(أبو حنيفة ومالك والشافيع وابن حنبل)
🖋 Tim Penyusun : Tim Penuntut Ilmu
👤 Penerjemah : Pusat Penerjemah Ruwwad

•┈┈•••○○❁🌻💠🌻❁○○•••┈┈•

✍️ *EBOOK – KARAKTER MANUSIA PILIHAN*

Link Download :
Google Drive

📔 Kitab Asli : كتاب صفات عباد الرحمن
(Kitab Shifatu ‘Ibadirrahman)
🖋 Penulis : Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq al-Badr
👤 Penerjemah : Ustadz Aris Munandar, S.S., M.P.I.

•┈┈•••○○❁🌻💠🌻❁○○•••┈┈•